Τηλεφ. Κέντρο 210 6842990
nevroxeirourgiki.gr

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

doctor

Ερευνητικό και Κλινικό Έργο

  • ‘Ερευνα σε προβλήματα σπονδυλικής στήλης ειδικά δε στην συριγγομυελία και στην αρθροπλαστική αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης.
  • Ερευνα όγκων εγκεφάλου σε εργαστηριακό επίπεδο με μοριακή βιολογία.
  • Ειδικό ενδιαφέρον ερευνητικό και εφαρμοσμένο στην παιδιατρική νευροχειρουργική και ειδικότερα στις κρανιοσυνοστώσεις.
  • Έρευνα και εφαρμογές της ενδοσκοπικής χειρουργικής σε Νευροχειρουργική.

Nevroxeirourgiki.Gr

Nevroxeirourgiki.Gr

Η επίσημη ιστοσελίδα των χειρουργικών επεμβάσεων στον εγκέφαλο και σπονδυλική στήλη του Nevroxeirourgiki.Gr με επικεφαλή της ομάδας τον Νευροχειρουργό Κανάρη Πανάγοπουλο..